HACCP szolgáltatás


VENDÉGLÁTÁS, KERESKEDELEM, ÉLELMISZERGYÁRTÁS

GYORSASÁG, MEGBÍZHATÓSÁG, SZAKÉRTELEM

HACCP-re lenne szüksége üzletnyitáshoz, kereskedelmi, vagy vendéglátó tevékenységhez? Gyorsan? Profiktól? Forduljon hozzánk bizalommal. Akár egy munkanapon belül elkészítjük a szükséges dokumentációt.

Kapcsolat:

Sisak Tamás, Okleveles élelmiszermérnök

Telefon: 20/ 3366185

E-mail: <wordpress@haccp-agency.hu>

Mi is az HACCP

Kinek van szüksége HACCP dokumentációra?

Aki az alábbi üzletek valamelyikét szeretné üzemeltetni:

 • Étterem
 • Büfé
 • Kocsma, bár, pub, söröző, borozó
 • Kávézó
 • Lakásétterem
 • Zöldséges
 • Vegyeskereskedés, ABC, élelmiszer kiskereskedelem, élelmiszer nagykereskedelem
 • Cukrászda, fagyizó
 • Étterem, büfé
 • Pékség és pék mintabolt
 • Közétkeztetés, tálalókonyha
 • Foodtruck, mozgóbolt
 • Élelmiszer előállító üzem
 • Borászat, pálinkafőzde, sörfőzde

Mikor van szükség HACCP -re ?

Az alábbi esetekben:

 • Üzlet nyitásakor
 • Tulajdonos váltáskor
 • Felülvizsgálat esetén (2 évente)

Koncentráljon az üzletre és ne legyenek álmatlan éjszakái. Mi biztosítjuk a feltételeket:

 • HACCP rendszer kiépítés
 • HACCP tanúsítvány
 • HACCP auditálás
 • HACCP felülvizsgálat
 • HACCP kézikönyv készítés
 • Segítség a minőségbiztosítási rendszer üzemeltetésében
 • Technológiai leírás, anyagmozgatási és személyi forgalmi terv elkészítése
 • Kötelező oktatások megtartása
 • Önellenőrzési terv készítése
 • Allergén mártix elkészítése
 • Kötelező felirat elkészítése
 • Tápérték táblák elkészítése

A HACCP-kézikönyv tartalmazza a következőket:

 • Az üzlet és az üzemeltető adatait
 • A tevékenységi kört
 • Termékkört
 • A forgalmazott és/vagy készített termékek leírását
 • Helyszínrajzot, anyag- és személyforgalmi vázrajzot
 • A termékkörökhöz tartozó folyamatábrákat
 • Élelmiszerbiztonsági veszélyelemzést
 • A kézikönyv melléklete tartalmazza a rendszer működtetéséhez szükséges terveket, naplókat és munkautasításokat

Szolgáltatásaink

Üzletnyitás

people sitting on chair in restaurant

Ügymenet

 1. Tevékenység megkezdésének szándék bejelentése
  (működési engedély kérelem) a települési/kerületi önkormányzati jegyzőnek. Adattartalom: 1. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelethez/A.
 2. A jegyző ezután nyilvántartásba veszi az üzletet.
 3. A jegyző a bejelentés másolatát elküldi az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalnak, a NÉBIH-nek, a Környezetvédelmi főfelügyelőségnek és a Katasztrófavédelemnek.
 4. Környezetvédelmi főfelügyelőség engedélyeztetés.
 5. Katasztrófavédelem: tűz és érintésvédelem, munkahelyi kockázatértékelés.
 6. A önkormányzat a működési engedélyt 30 napon belül adja ki.
 7. Külön engedély megszerzése. A külön engedély-köteles termékkörök listáját a 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. melléklete tartalmazza. A állat-egészségügy szakemberei a bejelentéstől számított 30 napon belül helyszíni szemlét végeznek, ezért azt javasoljuk, hogy a bejelentést csak az üzlethelyiség végleges kialakítása után tegyék meg.

A helyszíni szemle során szükséges dokumentumok:

 • közmű nyilatkozatok
 • 30 napnál nem régebbi kémiai és mikrobiológiai vízvizsgálati eredmény
 • alaprajz
 • technológiai leírás
 • dolgozói létszám
 • szakképesítéshez kötött tevékenység esetén bizonyítvány
 • anyagmozgatási, személyforgalmi és göngyölegtárolási terv
 • áruszállítás módja; saját gépjármű esetén mosható/fertőtleníthető, zárt és hűtendő termék esetén hűthető rakodótér
 • tisztítási, mosogatási és takarítási utasítás
 • melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási terv
 • vendéglátó létesítmény esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a létesítményben szándékoznak-e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni
 • hulladék gyűjtés módja, szerződés a helyi hulladékkezelővel.
 • Az egységre szabott HACCP rendszer és kézikönyv.

Üzletnyitás összefoglaló:

Az üzletnyitás ügymenete:

MIT?HOGYAN?KI?
Tevékenység megkezdésének szándék bejelentése
(működési engedély kérelem)
Települési/kerületi önkormányzat jegyzőnek,
Adattartalom: a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 1. melléklete.
Vállalkozó
Nyilvántartásba vételHatározat kiadása
Nyilvántartási szám kiadása.
Jegyző
Működési engedély kiadásaA bejelentés alapján
30 napon belül dönt és határozattal adja ki
Jegyző
Bejelentés másolatának megküldése az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalnak.Jegyző
Értesítés a Katasztrófavédelemnek. A kérelem alapjánÖnkormányzat
Katasztrófavédelem kiadja a tűz és érintésvédelmi engedélyt.Katasztrófavédelem
Környezetvédelmi főfelügyelőség engedélyezés.Hulladék gyűjtés módja,
Szerződés a helyi hulladékkezelővel.
Vállalkozó + Főfelügyelőség
Külön engedély megszerzése57/2010. (V. 7.) FVM rendelet alapján.
El kell küldeni:
-alaprajz
-a többi infót megkapták az ÖNK-tól.
Helyszíni szemle.
Hatósági állatorvos, NÉBIH

Dokumentációk elkészítése/nyomtatványok beszerzése üzletnyitáshoz:

MIT?HOGYAN?KI?
HACCP rendszer kialakításacsak képesített szakember általVállalkozó
Kémiai kockázatbecsléscsak képesített szakember általVállalkozó
A tisztító és fertőtlenítő szerek ÁNTSZ bejelentésebiztonsági adatlapok a beszállítótól,
lista és bizt. Lapok elküldése
Vállalkozó
Munkavédelmi kockázatbecslés 1 fő munkavállalótól
csak képesített szakember által végezhető
Munkavédelmi szakember
Anyaghányad-nyilvántartás készítése előállított termékenkéntOpcionális: tápérték tábla, allergén kommunikációVállalkozó
Vásárlók könyveNyomtatványbolt
Pecsét, üzemeltető aláírás
Jegyző hitelesíti, fogysztóvédelem kérheti
Vállalkozó+Jegyző
Rovar és rágcsálóirtás doksiEgészségügyi gázmesterrel szerződés és jegyzőkönyvVállalkozó + Egészségügyi gázmester

Adatközlés üzletnyitás megkezdéséhez: 1. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adattartalma

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

3. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:

3.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),

3.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,

3.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,

3.4. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni;

4. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;

5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;

6. ha a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet

6.1. napi, heti nyitva tartási ideje,

6.2. tulajdonosa,

6.3. címe, helyrajzi száma,

6.4. használatának jogcíme,

6.5. elnevezése,

6.6. alapterülete (m2),

6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,

6.8. a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja,

6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete;

7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

7.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

7.2. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek;

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),

8.2. kiskereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), ha ilyen tevékenységet folytat,

8.3. nagykereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 18. pont);

9. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy

9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve

9.2. kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.

II. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője).

B) A működési engedély iránti kérelem adattartalma

I. A kereskedő és az üzlet adatai

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

3. az üzlet

3.1. a napi, heti nyitva tartási ideje,

3.2. tulajdonosa,

3.3. címe, helyrajzi száma,

3.4. használatának jogcíme,

3.5. elnevezése,

3.6. alapterülete (m2);

4. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

4.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,

4.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

4.3. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek megnevezése;

5. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

5.1. kiskereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 13. pont),

5.2. nagykereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 18. pont).

II. Keltezés, a kérelmező (bejelentő) aláírása (bélyegzője).

Amennyiben az üzletnyitás körül túl sok a megválaszolatlan kérdés, forduljon hozzánk bizalommal.

Tanácsadás

person holding pencil near laptop computer

A következő élelmiszerbiztonsági témákban kérheti segítségünket:

 • HACCP dokumentáció kezelése.
 • Élelmiszerbiztonsági oktatások lebonyolítása a dolgozók részére.
 • Üzletnyitás feltételei.
 • Tanácsadás az üzletnyitás ügymenetében
 • Üzletnyitás hivatali ügyintézése
 • Önellenőrzési terv elkészítése.
 • Technológiai leírás elkészítése.
 • Nyomonkövetés elkészítése.
 • Tápértéktáblázat elkészítése.
 • Kötelező felirat, címketerv elkészítése és ellenőrzése.
 • Üzem és vendéglátó egység kialakítása.
 • Allergén tanácsadás és oktatás.
 • Anyaghányad elkészítése.
 • Gyártmánylap elkészítése.

Üzletnyitás

Az üzletnyitást a helyi önkormányzatnál kell kezdeményezni és kérelmet kell benyújtani, hogy kereskedelmi tevékenységet szeretne végezni. Ezért az önkormányzat nyilvántartásba veszi a vállalkozást. Ezek után a jegyző hivatalból kiértesíti az illetékes szakhatóságokat, akik ezután 30 napon belül kijönnek és megnézik az egységet, hogy megfelelően lett-e kialakítva. Ez a leggyakrabban alkalmazott ügymenet, de tapasztalatból mondom, hogy egyes önkormányzatoknál ez fordítva működik: akkor lehet beadni a működési engedély kérelmet, ha az igénylő mellékeli a NÉBIH helyszíni szemléjéről a jegyzőkönyvet. A lényeg, hogy mindkét esetben először a vendéglátó egységet kell kialakítani, mert akár a kérelem benyújtásának másnapján is érkezhet a NÉBIH képviselője. Amennyiben a vállalkozó állati eredetű termékeket állít elő/forgalmaz, külön engedélyre is szükség lesz.

Ha üzlete, kereskedelmi egysége vagy élelmiszergyártó vállalkozása indítása körül sok a megválaszolatlan kérdés, vegye igénybe tanácsadás szolgáltatásunkat.

Az üzletnyitás témakörben bővebb leírást talál a következő oldalon.

HACCP rendszer kiépítése

Keep your hands sanitized

Élelmiszer vállalkozása indításához rengeteg követelménynek kell megfelelnie. Az egyik a vállalkozására szabott HACCP rendszer kiépítése és a hozzá kapcsolódó dokumentáció elkészítése.

 • Vállaljuk, hogy elkészítjük az Ön egyedi HACCP kézikönyvét.
 • Segítünk a rendszer működtetésében és a dolgozók képzésében.
 • A helyszíni bejárás során igény esetén javaslatokat teszünk a működtetési és üzlet-kialakítási hibák kijavítására.
 • Segítünk eligazodni az engedélyeztetés útvesztőjében.

Önnek HACCP rendszerre van szüksége, ha az alábbi üzletek valamelyikét szeretné üzemeltetni:

 • Kocsma, bár, pub, söröző, borozó
 • Zöldséges.
 • Vegyeskereskedés, ABC, élelmiszer nagykereskedelem.
 • Cukrászda, fagyizó.
 • Étterem, büfé.
 • Pékség és pék mintabolt.
 • Közétkeztetés, tálalókonyha.
 • Foodtruck.
 • Élelmiszer előállító üzem.

A HACCP kézikönyv tartalmazza:

 • Az üzlet és az üzemeltető adatait.
 • A tevékenységi kört.
 • Termékkört.
 • A forgalmazott és/vagy készített termékek leírását.
 • Helyszínrajzot, anyag- és személyforgalmi vázrajzot.
 • A termékkörökhöz tartozó folyamatábrákat.
 • Élelmiszerbiztonsági veszélyelemzést.
 • A kézikönyv melléklete tartalmazza a rendszer működtetéséhez szükséges terveket, naplókat és munkautasításokat.

Önnek a rendszer felülvizsgálatra van szüksége amennyiben,

 • meglévő üzlethelyiséget/vállalkozást vett át új üzemeltetőként,
 • új technológiát vezetett be,
 • az üzleti tevékenysége új termékkörrel bővült,
 • alaprajzot érintő átalakítás esetén.

Kötelező a HACCP-rendszer?

Igen. A 852/2004/EK rendelet és a 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről jogszabályok előírják a HACCP rendszerek kialakítását, üzemeltetését.

Áraink

Az árlistában szereplő összegek bruttó összegek, árainkat 0 %-os ÁFÁ-val képeztük.

 KERESKEDELEM I.
VENDÉGLÁTÁS I.

Zöldséges, trafik,
kocsma, italbolt.
KERESKEDELEM II.

fagyizó, húsbolt
bontás nélkül, 
KERESKEDELEM III.
Vegyesbolt, kiskereskedés,
húsbolt bontással,
húsbolt lacikonyhával, ABC

VENDÉGLÁTÁS II.

 söröző, pub, kávézó,
cukrászda, pizzéria, büfé,
street food, Food truck,
tálaló és melegítőkonyhák
VENDÉGLÁTÁS III.

vendéglő, étterem,
menza, közkonyha

ÉLELMISZERGYÁRTÓ
ÜZEMEK
HACCP rendszer kiépítés19.000 Ft25.000 Ft35.000 Ft39.000 Ft49.000 Ft59.000 Ft
HACCP rendszer felülvizsgálat9.900 Ft16.000 Ft16.000 Ft19.000 Ft19.000 Ft29.000 Ft
Önellenőrzés HACCP kiépítés megrendelése esetén4.900 Ft4.900 Ft4.900 Ft25.000 Ft25.000 Ft
Önellenőrzés önálló szolgáltatásként15.900 Ft19.900 Ft19.900 Ft
HACCP és higiéniai oktatás4.900 Ft4.900 Ft4.900 Ft9.900 Ft24.900 Ft
Címketervek elkészítése2.000 Ft
Tápértéktábla elészítése2.000 Ft

Rólunk

A legjobb helyen jár, ha vendéglátó, kiskereskedelmi vagy egyéb élelmiszervállakozást szeretne indítani. Nehéz eligazodni a szabályok és feladatok útvesztőjében? Mi segítünk. HACCP szakértőkként kiépítjük vállalkozása HACCP rendszerét és elkészítjük HACCP kézikönyvét Magyarország egész területén, gyorsan és korrekt áron.

Munkatársaink:

Sisak Tamás

Okleveles élelmiszermérnök, HACCP szakértő

Nagy Gábor

Okleveles élelmiszermérnök, HACCP tanácsadó

HACCP GYIK

HACCP rendszerről röviden és érthetően, avagy gyakran ismételt kérdések és válaszok

Mit jelent a HACCP és mi ez a furcsa elnevezés?

A HACCP elnevezés a rendszer angol elnevezésének mozaikszava. Hazard Analysis and Critical Control Points, vagyis Veszélyelemzés és Kritikus Szabályozási Pontok. Nemzetközileg elismert élelmiszer biztonsági irányítási rendszer, amely segíti a vállalkozás munkafolyamataiban lévő élelmiszer biztonsági kockázatot jelentő veszélyek azonosítását, értékelését és ellenőrzését. 

Kinek van szüksége HACCP-rendszerre?

Mindenkinek, aki élelmiszereket állít elő, feldolgoz, raktároz, forgalmaz, kiskereskedő, nagykereskedő, vendéglátással vagy közétkeztetéssel foglalkozik. Bizonyos esetekben még élelmiszer termelőktől is megkövetelik, mint pl. a tejtermelő tehenészetektől.

macro shot of vegetable lot

Kötelező a HACCP-rendszer?

Igen. A 852/2004/EK rendelet és a 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről jogszabályok előírják a HACCP rendszerek kialakítását, üzemeltetését.

Mikor kell a rendszert felülvizsgálni?

A rendszert évente ajánlott felülvizsgálni vagy akkor, amikor a technológiai vagy termékkör változás történt.

Üzemeltető váltáskor kell-e új HACCP-t készíteni?

Ha csak az üzemeltető változott, akkor HACCP rendszer átvehető és egy felülvizsgálatot kell készíteni.

Ki jogosult elkészíteni a HACCP rendszert?

HACCP rendszer kiépítéséhez HACCP rendszergazda vagy felsőfokú élelmiszeripari végzettséggel kell rendelkezni.

Az vállalkozás tulajdonosa vagy alkalmazottja elkészítheti-e a HACCP rendszert?

Igen, amennyiben rendelkezik HACCP rendszergazda vagy felsőfokú élelmiszeripari végzettséggel.

Ha italboltom van, akkor is kell HACCP?

Igen. Mindenkinek, aki élelmiszerekkel foglalkozik. Italbolt esetében azért merülhet fel a kérdés, mert nem hűtendő és csomagolt árut forgalmaz. Mi szükség lehet itt élelmiszer biztonsági rendszerre? Először is az italok is élelmiszernek minősülnek. Ezenkívül, ha nem megfelelő körülmények között tároljuk, akkor ezeknél a termékcsoportoknál is lehet élelmiszerfertőzés. Például a dobozos italok pereme sokféleképpen szennyeződhet, úgymint rágcsálók és macskák vizelete vagy akár felmosólé.

assorted-color bottle lot on shelf

Na jó! Veszek egy ilyen HACCP könyvet, de utána békén hagynak?

Sajnos ez nem ilyen egyszerű. A HACCP-kézikönyv egy vállalkozásra szabott, teljesen egyedi útmutató, melynek segítségével magát az élelmiszer biztonsági rendszert működteti az élelmiszervállalkozó.

Nem elég, hogy költök rá, de még munkám is lesz vele?

Igen, de igazán nem sok, ráadásul, ha eddig is megfelelően végezte a munkáját, alig fogja megérezni. Az élelmiszer biztonsági rendszert a dokumentációs rendszere, a mellékletei által működtetjük, melyeket a CCP-k és a takarítási terv alapján alakítunk ki.

Mik azok a HACCP mellékletek?

A CCP-k alapján meghatározott különböző ellenőrzési naplók, csekklisták és takarítási és tisztítási lapok.

Mik azok a CCP-k?

Kritikus Szabályozási Pontok. Ez a mozaikszó szerepel a rendszer nevében is. Olyan lépés, amikor szabályozást lehet alkalmazni a lényeges élelmiszer-biztonsági veszélyek megelőzéséhez, kiküszöböléséhez vagy elfogadható
szintre csökkentéséhez.

Miből áll a HACCP ?

A HACCP élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer 7 alapelvre épül:

1.) Veszélyelemzés elvégzése 2.) A Kritikus Szabályozási Pontok (CCP) meghatározása 3.) A kritikus határérték(ek) megállapítása 4.) A CCP szabályozását felügyelő rendszer felállítása 5.) Azon helyesbítő tevékenység meghatározása 6.) Az igazolásra szolgáló eljárások megállapítása 7.) Dokumentáció létrehozása A HACCP-rendszer felállításához és az élelmiszer-biztonság biztosításához ezen alapelveket be kell tartani, nyomon kell követni és rendszeresen felül kell vizsgálni.

Ki ellenőrizheti a HACCP-rendszert?

A NÉBIH és a hatósági állatorvos.

Milyen hatóságok ellenőrzik az élelmiszer vállalkozókat?

 • Élelmiszer biztonsági szempontól a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.
 • Közegészségügyi és kémiai biztonsági szempontból az ÁNTSZ.
 • Fogyasztóvédelmi szempontból a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Felügyelőség.
 • Munkavédelmi szempontból az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség.
 • Környezetvédelmi szempontból az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Ha vendéglátó egységet akarok nyitni, mit kell tennem?

A helyi önkormányzatnál kell benyújtani a kérelmet kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről. Majd a jegyző hivatalból kiértesíti az illetékes szakhatóságokat, akik 30 napon belül kijönnek megnézni az egységet. Amennyiben a vállalkozó állati eredetű termékeket állít elő/forgalmaz, külön engedélyre is szükség lesz.

dish on white ceramic plate

Hol kell kérni a külön engedélyt?

A tevékenység végzésének helye szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál kell kérelmezni.

Ha Food truckom van, akkor hova adhatom be a kérelmet?

Mozgóbolt, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, esetén az élelmiszer-vállalkozó székhelye szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál.

Munkahelyi kockázatelemezés mikor szükséges?

Amennyiben alkalmazottja van, mivel az őt érő kockázatokat a munkavédelmi törvény 54§-a szerint értékelni kell.

Munkavédelmi oktatást ki tarthat?

Munkavédelmi technikus vagy a munkáltató is megtarthatja szakember által összeállított oktatási tematika alapján.

Mikor szükséges vendég WC vendéglátó egységben?

Amennyiben a vendégtérben vagy teraszon ülőhelyeket biztosít a vendégei számára, akkor 10 főig 1 db mosdó elegendő. 10 fő felett külön férfi, női mosdót kell kialakítani.

Kiadóablakos kiszolgálás esetén kell-e WC-t kialakítani?

Nem.

Szükséges valamilyen végzettség egy mozgóbüfé üzemeltetéséhez?

A 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet szerint Vendéglős, Vendéglátó eladó, Étkezdés, Gyorséttermi eladó, Pincér és a Kereskedelmi végzettség is megfelelő.

woman wears multicolored striped sweater

Milyen oktatást kell szerveznem/tartanom az alkalmazottaim számára?

A 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet előírja, hogy minden élelmiszer-válalkozónak gondoskodnia kell a megfelelő higiéniai oktatásról.

Kinek kell készítenie gyártmánylapot?

Gyártmánylappal az élelmiszer előállító vállalkozásoknak kell csak rendelkezni, a vendéglátóipari vállalkozásoknak anyaghányad nyilvántartást kell készíteni. Amennyiben a készített adagszám meghaladja a 29 adagot, ennek formai követelményét a 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 1. sz. mellékltete írja elő.

Legérdekesebb cikkeink