people sitting on chair in restaurant

Ügymenet

 1. Tevékenység megkezdésének szándék bejelentése
  (működési engedély kérelem) a települési/kerületi önkormányzati jegyzőnek. Adattartalom: 1. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelethez/A.
 2. A jegyző ezután nyilvántartásba veszi az üzletet.
 3. A jegyző a bejelentés másolatát elküldi az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalnak, a NÉBIH-nek, a Környezetvédelmi főfelügyelőségnek és a Katasztrófavédelemnek.
 4. Környezetvédelmi főfelügyelőség engedélyeztetés.
 5. Katasztrófavédelem: tűz és érintésvédelem, munkahelyi kockázatértékelés.
 6. A önkormányzat a működési engedélyt 30 napon belül adja ki.
 7. Külön engedély megszerzése. A külön engedély-köteles termékkörök listáját a 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. melléklete tartalmazza. A állat-egészségügy szakemberei a bejelentéstől számított 30 napon belül helyszíni szemlét végeznek, ezért azt javasoljuk, hogy a bejelentést csak az üzlethelyiség végleges kialakítása után tegyék meg.

A helyszíni szemle során szükséges dokumentumok:

 • közmű nyilatkozatok
 • 30 napnál nem régebbi kémiai és mikrobiológiai vízvizsgálati eredmény
 • alaprajz
 • technológiai leírás
 • dolgozói létszám
 • szakképesítéshez kötött tevékenység esetén bizonyítvány
 • anyagmozgatási, személyforgalmi és göngyölegtárolási terv
 • áruszállítás módja; saját gépjármű esetén mosható/fertőtleníthető, zárt és hűtendő termék esetén hűthető rakodótér
 • tisztítási, mosogatási és takarítási utasítás
 • melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási terv
 • vendéglátó létesítmény esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a létesítményben szándékoznak-e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni
 • hulladék gyűjtés módja, szerződés a helyi hulladékkezelővel.
 • Az egységre szabott HACCP rendszer és kézikönyv.

Üzletnyitás összefoglaló:

Az üzletnyitás ügymenete:

MIT?HOGYAN?KI?
Tevékenység megkezdésének szándék bejelentése
(működési engedély kérelem)
Települési/kerületi önkormányzat jegyzőnek,
Adattartalom: a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 1. melléklete.
Vállalkozó
Nyilvántartásba vételHatározat kiadása
Nyilvántartási szám kiadása.
Jegyző
Működési engedély kiadásaA bejelentés alapján
30 napon belül dönt és határozattal adja ki
Jegyző
Bejelentés másolatának megküldése az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalnak.Jegyző
Értesítés a Katasztrófavédelemnek. A kérelem alapjánÖnkormányzat
Katasztrófavédelem kiadja a tűz és érintésvédelmi engedélyt.Katasztrófavédelem
Környezetvédelmi főfelügyelőség engedélyezés.Hulladék gyűjtés módja,
Szerződés a helyi hulladékkezelővel.
Vállalkozó + Főfelügyelőség
Külön engedély megszerzése57/2010. (V. 7.) FVM rendelet alapján.
El kell küldeni:
-alaprajz
-a többi infót megkapták az ÖNK-tól.
Helyszíni szemle.
Hatósági állatorvos, NÉBIH

Dokumentációk elkészítése/nyomtatványok beszerzése üzletnyitáshoz:

MIT?HOGYAN?KI?
HACCP rendszer kialakításacsak képesített szakember általVállalkozó
Kémiai kockázatbecsléscsak képesített szakember általVállalkozó
A tisztító és fertőtlenítő szerek ÁNTSZ bejelentésebiztonsági adatlapok a beszállítótól,
lista és bizt. Lapok elküldése
Vállalkozó
Munkavédelmi kockázatbecslés 1 fő munkavállalótól
csak képesített szakember által végezhető
Munkavédelmi szakember
Anyaghányad-nyilvántartás készítése előállított termékenkéntOpcionális: tápérték tábla, allergén kommunikációVállalkozó
Vásárlók könyveNyomtatványbolt
Pecsét, üzemeltető aláírás
Jegyző hitelesíti, fogysztóvédelem kérheti
Vállalkozó+Jegyző
Rovar és rágcsálóirtás doksiEgészségügyi gázmesterrel szerződés és jegyzőkönyvVállalkozó + Egészségügyi gázmester

Adatközlés üzletnyitás megkezdéséhez: 1. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adattartalma

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

3. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:

3.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),

3.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,

3.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,

3.4. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni;

4. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;

5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;

6. ha a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet

6.1. napi, heti nyitva tartási ideje,

6.2. tulajdonosa,

6.3. címe, helyrajzi száma,

6.4. használatának jogcíme,

6.5. elnevezése,

6.6. alapterülete (m2),

6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,

6.8. a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja,

6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete;

7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

7.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

7.2. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek;

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),

8.2. kiskereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), ha ilyen tevékenységet folytat,

8.3. nagykereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 18. pont);

9. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy

9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve

9.2. kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.

II. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője).

B) A működési engedély iránti kérelem adattartalma

I. A kereskedő és az üzlet adatai

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

3. az üzlet

3.1. a napi, heti nyitva tartási ideje,

3.2. tulajdonosa,

3.3. címe, helyrajzi száma,

3.4. használatának jogcíme,

3.5. elnevezése,

3.6. alapterülete (m2);

4. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

4.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,

4.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

4.3. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek megnevezése;

5. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

5.1. kiskereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 13. pont),

5.2. nagykereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 18. pont).

II. Keltezés, a kérelmező (bejelentő) aláírása (bélyegzője).

Amennyiben az üzletnyitás körül túl sok a megválaszolatlan kérdés, forduljon hozzánk bizalommal.